Cenovnik

Cenovnik stomatoloških usluga

Stomatološka ordinacija Dental Vortex nudi vam širok izbor stomatoloških usluga vrhunskog kvaliteta: Osnovni i specijalistiški pregled, lečenje zuba, bele plombe, izbeljivanje zuba, ispravljanje zuba, gingivektomija, frenektomija, uklanjanje kamenca, protetika, kao i mnoge usluge koje uključuju dentalni laser najnovije generacije u lečenju i saniranju određenih stomatoloških problema. Pogledajte naš cenovnik stomatoloških usuga.

STOMATOLOŠKE USLUGE – CENE

Stomatološki pregled2.000,00 rsd
Inhalaciona sedacija – odrasli9.500,00 rsd
Inhalaciona sedacija – deca6.000,00 rsd
Pregled vikendom i praznicima3000,00 rsd
Prva pomoć2.500,00 rsd
Specijalistički pregled4.000,00 rsd

BOLESTI ZUBA

Lokalna anestezija Besplatna
Kompozitni ispun V klasa 3.000,00 rsd
Kompozitni ispun jednopovršinski 4.000,00 rsd
Kompozitni ispun dvopovršinski 4.500,00 rsd
Kompozitni ispun tropovršinski 5.000,00 rsd
Kompozitni ispun jednopovršinski (sendvič tehnika) 4.500,00 rsd
Kompozitni ispun dvopovršinski (sendvič tehnika) 5.000,00 rsd
Kompozitni ispun tropovršinski (sendvič tehnika) 5.500,00 rsd
Terapija dubokog karijesa 3.000,00 rsd
Vitalna I mortalna ekstirpacija 3.000,00 rsd
Endodontsko lečenje jednokanalnih uz laser terapiju 4.000,00 rsd
Endodontsko lečenje dvokanalnih uz laser terapiju 5.000,00 rsd
Endodontsko lečenje višekanalnih uz laser terapiju 6.000,00 rsd
Lečenje gangrene uz laser terapiju (1 seansa) 3.000,00 rsd
Revizija punjenja 4.500,00 rsd/5.500,00
Mašinsko lečenje jednokanalnih zuba uz laser terapiju 5.000,00 rsd
Mašinsko lečenje dvokanalnih zuba uz laser terapiju 6.000,00rsd
Mašinsko lečenje višekanalnih zuba uz laser terapiju 7.000,00rsd
Tretman bele mrlje po zubu 5.000,00 rsd
Izbeljivanje avitalnog zuba 7.000,00 rsd
Izbeljivanje zuba trejom (kućna varijanta) 18.000,00 rsd
Izbeljivanje ordinacijsko 25.000,00 rsd
Lasersko izbeljivanje 28.000,00 rsd

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Prvi pregled  i instrukcije o pravilnoj higijeni 3.000,00 rsd
Zalivanje fisura mlečni zub 2.500,00 rsd
Zalivanje fisura stalni zub 3.000,00 rsd
Impregnacija zuba fluoridima po vilici 2.500,00 rsd
Vađenje mlečnog zuba 2.000,00 rsd
Komplikovano vađenje mlečnog zuba 4.000,00 rsd
Ispun na mlečnom zubu 4.500,00 rsd
Uklanjanje mekih naslaga 2.000,00 rsd

PARODONTOLOGIJA

Uklanjanje kamenca i poliranje zuba uz obuku o pravilnoj oralnoj higijeni

4.500,00rsd

Obrada parodontalnog džepa 2.500,00 rsd
Laser terapija parodontalnog dzepa 3.500,00 rsd
Kauzalna terapija parodontopatije po vilici 15.000,00 rsd
Laser terapija parodontopatije po vilici 24.000,00 rsd
Terapija akutnog parodontalnog apscesa 2.500,00 rsd
Transplantat vezivnog tkiva 36.000,00 rsd
Slobodni mukogingivalni autotransplantat 24.000,00 rsd
Hiruško lečenje gingivalne recesije po zubu 12.000,00 rsd
Hiruško lečenje parodontopatije (režanj operacija po zubu sa veštačkom kosti) 7.000,00 rsd
Gingivektomija po zubu laserom 3.600,00 rsd
Laser terapija herpesa 2.000,00 rsd

ORALNA HIRURGIJA

Rutinsko vađenje zuba 3.000,00 rsd
Komplikovano vađenje 6.000,00 rsd
Hiruško vađenje umnjaka 15.000,00 rsd
Incizija apscesa 3.000,00 rsd
Upotreba PRF-a 6.000,00 rsd
Upotreba PRF-a za 2 zuba 9000,00 rsd
Hirurško zatvaranje oroantralne komunikacije 15.000,00 rsd
Apikotomija (jednokorenog zuba) 12.000,00 rsd
Apikotomija (dvokorenog zuba) 15.000,00 rsd
Apikotomija (trokorenog zuba) 18.500,00 rsd
Cistektomija 12.000,00 rsd
Frenektomija 8.000,00 rsd
Frenektomija laserom 12.000,00 rsd
Nivelacija alveolarnog grebena 10.000,00 rsd
Ugradnja implanta 54.000,00 – 77.000,00 rsd
Sulkus former 5.000,00 rsd
Sinus lift 65.000,00 rsd

PROTETIKA

Totalna proteza 32.000,00 rsd
Parcijalna akrilatna proteza 28.000,00 rsd
Privremena parcijalna (zabica) 7.000,00 rsd
Parcijalna skeletirana proteza 44.000,00 rsd
Imedijatna proteza 15.000,00 rsd
Totalna proteza sa metalnom bazom 38.000,00 rsd
Biodental plast/valplast  proteza 48.000,00 rsd
Ugradnja 1 par atečmena 12.000,00 rsd
Skidanje krunice 1.200,00 rsd
Direktno podlaganje proteze 5.500,00 rsd
Indirektno podlaganje proteze 10.000,00 rsd
Reparatura 5.000,00 rsd
Zaštitna krunica 2.500,00 rsd
Fiberglas nadogradnja 4.500,00 rsd
Metalna keramička kruna 13.000,00 rsd
Bezmetalna kruna (cirkonija) 18.000,00 rsd
Visoko estetska bezmetalna nadoknada 28.000,00 rsd
Keramički inlej 25.000,00 rsd
Kruna na implantu metalna keramička (sa suprastrukturom) 30.000,00 rsd
Kruna na implantu bezmetalna (sa suprastrukturom) 41.000,00 rsd
Privremena kruna na implantatu 12.000,00 rsd
Faseta (viniri) keramička 28.000,00 rsd
Injectable vinir 12.000,00 rsd
Kompozitna faseta 7.500,00 rsd
Livena nadogradnja 5.000,00 rsd
Privremena cad-cam kruna 4.000,00 rsd

ORTOPEDIJA VILICA

Specijalistički pregled 4.000,00 rsd
Fiksni ortodontski aparat-metalne bravice 89.000,00 rsd
Fiksni ortodontski aparat-estetske bravice 118.000,00 rsd
DAMON fiksni aparat metalne bravice 118.000,00 rsd
DAMON fiksni aparat estetske bravice 148.000,00 rsd
Ortodontski pločasti aparat 42.000,00 rsd
Myobrace aparat 30.000,00 rsd
Retencione folije/retiner 8.000,00 rsd
Splint 8.000,00 rsd
Sokle 4.000,00 rsd
3D Analiza 6.000,00 rsd
Folija za ispravljanje zuba 12.000,00 rsd
Korekciona folija 6.000,00 rsd
Retiner i retenciona folija 12.000,00 rsd
Hijaluron 1ml 22.000,00 rsd

* U cenovniku nisu navedene sve usluge koje nudimo. Za dodatne informacije i cene kontaktirajte nas.

Radno vreme

Kontakt informacije