Cenovnik stomatoloških usluga

Stomatološka ordinacija Dental Vortex nudi vam širok izbor stomatoloških usluga vrhunskog kvaliteta: Osnovni i specijalistiški pregled, lečenje zuba, bele plombe, izbeljivanje zuba, ispravljanje zuba, gingivektomija, frenektomija, uklanjanje kamenca, protetika, kao i mnoge usluge koje uključuju dentalni laser najnovije generacije u lečenju i saniranju određenih stomatoloških problema. Pogledajte naš cenovnik stomatoloških usuga.

STOMATOLOŠKE USLUGE - CENE

Stomatološki pregled 0,00 rsd
Pregled vikendom i praznicima 2.500,00 rsd
Prva pomoć 2.000,00 rsd
Specijalistički pregled 4.000,00 rsd

BOLESTI ZUBA

Lokalna anestezija 0,00 rsd
Kompozitni ispun V klasa 2.500,00 rsd
Kompozitni ispun jednopovršinski 3.500,00 rsd
Kompozitni ispun dvopovršinski 4.000,00 rsd
Kompozitni ispun tropovršinski 4.500,00 rsd
Kompozitni ispun jednopovršinski (sendvič tehnika) 4.000,00 rsd
Kompozitni ispun dvopovršinski (sendvič tehnika) 4.500,00 rsd
Kompozitni ispun tropovršinski (sendvič tehnika) 5.000,00 rsd
Terapija dubokog karijesa 2.500,00 rsd
Vitalna I mortalna ekstirpacija 2.500,00 rsd
Endodontsko lečenje jednokanalnih uz laser terapiju 3.500,00 rsd
Endodontsko lečenje dvokanalnih uz laser terapiju 4.500,00 rsd
Endodontsko lečenje višekanalnih uz laser terapiju 5.500,00 rsd
Lečenje gangrene uz laser terapiju (1 seansa) 2.500,00 rsd
Revizija punjenja 4.000,00 rsd
Mašinsko lečenje jednokanalnih zuba uz laser terapiju 4.500,00 rsd
Mašinsko lečenje dvokanalnih zuba uz laser terapiju 5.500,00rsd
Mašinsko lečenje višekanalnih zuba uz laser terapiju 6.500,00rsd
Tretman bele mrlje po zubu 4.500,00 rsd
Izbeljivanje avitalnog zuba 6.500,00 rsd
Izbeljivanje zuba trejom (kućna varijanta) 15.000,00 rsd
Izbeljivanje ordinacijsko 25.000,00 rsd
Lasersko izbeljivanje 28.000,00 rsd

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Uklanjanje mekih naslaga i instrukcije o pravilnoj higijeni2.500,00 rsd
Zalivanje fisura mlečni zub2.000,00 rsd
Zalivanje fisura stalni zub2.500,00 rsd
Impregnacija zuba fluoridima po vilici2.000,00 rsd
Vađenje mlečnog zuba1.500,00 rsd
Komplikovano vađenje mlečnog zuba3.500,00 rsd
Kompozitni ispun na mlečnom zubu3.500,00 rsd
Tretman nezavršenog rasta korena po seansi2.000,00 rsd

 

PARODONTOLOGIJA

Uklanjanje kamenca i poliranje zuba uz obuku o pravilnoj oralnoj higijeni3.800,00 rsd
Obrada parodontalnog džepa2.500,00 rsd
Laser terapija parodontalnog dzepa3.500,00 rsd
Kauzalna terapija parodontopatije po vilici15.000,00 rsd
Laser terapija parodontopatije po vilici24.000,00 rsd
Terapija akutnog parodontalnog apscesa2.500,00 rsd
Transplantat vezivnog tkiva35.000,00 rsd
Slobodni mukogingivalni autotransplantat24.000,00 rsd
Hiruško lečenje gingivalne recesije po zubu12.000,00 rsd
Hiruško lečenje parodontopatije (režanj operacija po zubu sa veštačkom kosti, prf-om)7.000,00 rsd
Gingivektomija po zubu laserom3.600,00 rsd
Laser terapija herpesa2.000,00 rsd

ORALNA HIRURGIJA

Rutinsko vađenje zuba2.500,00 rsd
Komplikovano vađenje5.500,00 rsd
Hiruško vađenje zuba12.000,00 rsd
Incizija apscesa2.000,00 rsd
Upotreba PRF-a5.000,00 rsd
Upotreba PRF-a za 2 zuba7.500,00 rsd
Hirurško zatvaranje oroantralne komunikacije15.000,00 rsd
Apikotomija (jednokorenog zuba)12.000,00 rsd
Apikotomija (dvokorenog zuba)15.000,00 rsd
Apikotomija (trokorenog zuba)18.500,00 rsd
Cistektomija12.000,00 rsd
Frenektomija8.000,00 rsd
Frenektomija laserom10.000,00 rsd
Nivelacija alveolarnog grebena10.000,00 rsd
Ugradnja implanta54.000,00 – 77.000,00 rsd
Sulkus former4.000,00 rsd
Sinus lift65.000,00 rsd

 

PROTETIKA

Specijalistički pregled 4.000,00 rsd
Totalna proteza 28.000,00 rsd
Parcijalna akrilatna proteza 25.000,00 rsd
Privremena parcijalna (zabica) 7.000,00 rsd
Parcijalna skeletirana proteza 44.000,00 rsd
Imedijatna proteza 15.000,00 rsd
Totalna proteza sa metalnom bazom 30.000,00 rsd
Valplast proteza 37.000,00 rsd
Ugradnja 1 par atečmena 12.000,00 rsd
Skidanje krunice 1.200,00 rsd
Direktno podlaganje proteze 5.500,00 rsd
Indirektno podlaganje proteze 10.000,00 rsd
Reparatura 5.000,00 rsd
Zaštitna krunica 2.500,00 rsd
Fiberglas nadogradnja 3.500,00 rsd
Metalna keramička kruna 12.000,00 rsd
Bezmetalna kruna (cirkonija) 25.000,00 rsd
Visoko estetska bezmetalna nadoknada 28.000,00 rsd
Keramički inlej 25.000,00 rsd
Kruna na implantu metalna keramička (sa suprastrukturom) 30.000,00 rsd
Kruna na implantu bezmetalna (sa suprastrukturom) 41.000,00 rsd
Privremena kruna na implantatu 12.000,00 rsd
Faseta (viniri) keramička 28.000,00 rsd
Injectable vinir 12.000,00 rsd
Kompozitna faseta 6.500,00 rsd
Livena nadogradnja 4.500,00 rsd
Privremena cad-cam kruna 3.500,00 rsd

ORTOPEDIJA VILICA

Specijalistički pregled 4.000,00 rsd
Fiksni ortodontski aparat-metalne bravice 89.000,00 rsd
Fiksni ortodontski aparat-estetske bravice 118.000,00 rsd
DAMON fiksni aparat metalne bravice 118.000,00 rsd
DAMON fiksni aparat estetske bravice 148.000,00 rsd
Ortodontski pločasti aparat 42.000,00 rsd
Myobrace aparat 30.000,00 rsd
Retencione folije/retiner 8.000,00 rsd
Splint 8.000,00 rsd
Sokle 2.500,00 rsd
3D Analiza 4.000,00 rsd
Folija za ispravljanje zuba 11.800,00 rsd
Korekciona folija 6.000,00 rsd
Retiner i retenciona folija 12.000,00 rsd
Hijaluron 1ml 26.000,00 rsd

* U cenovniku nisu navedene sve usluge koje nudimo. Za dodatne informacije i cene kontaktirajte nas.