Cenovnik

Cenovnik stomatoloških usluga

Stomatološka ordinacija Dental Vortex nudi vam širok izbor stomatoloških usluga vrhunskog kvaliteta: Osnovni i specijalistiški pregled, lečenje zuba, bele plombe, izbeljivanje zuba, ispravljanje zuba, gingivektomija, frenektomija, uklanjanje kamenca, protetika, kao i mnoge usluge koje uključuju dentalni laser najnovije generacije u lečenju i saniranju određenih stomatoloških problema. Pogledajte naš cenovnik stomatoloških usuga.

STOMATOLOŠKE USLUGE – CENE

Stomatološki pregled2.000,00 rsd
Inhalaciona sedacija – odrasli9.500,00 rsd
Inhalaciona sedacija – deca6.000,00 rsd
Pregled vikendom i praznicima3000,00 rsd
Prva pomoć2.500,00 rsd
Specijalistički pregled4.000,00 rsd

BOLESTI ZUBA

Lokalna anestezijaBesplatna
Kompozitni ispun V klasa3.000,00 rsd
Kompozitni ispun jednopovršinski4.000,00 rsd
Kompozitni ispun dvopovršinski4.500,00 rsd
Kompozitni ispun tropovršinski5.000,00 rsd
Kompozitni ispun jednopovršinski (sendvič tehnika)4.500,00 rsd
Kompozitni ispun dvopovršinski (sendvič tehnika)5.000,00 rsd
Kompozitni ispun tropovršinski (sendvič tehnika)5.500,00 rsd
Terapija dubokog karijesa3.000,00 rsd
Vitalna I mortalna ekstirpacija3.000,00 rsd
Endodontsko lečenje jednokanalnih uz laser terapiju4.000,00 rsd
Endodontsko lečenje dvokanalnih uz laser terapiju5.000,00 rsd
Endodontsko lečenje višekanalnih uz laser terapiju6.000,00 rsd
Lečenje gangrene uz laser terapiju (1 seansa)3.000,00 rsd
Revizija punjenja4.500,00 rsd/5.500,00
Mašinsko lečenje jednokanalnih zuba uz laser terapiju5.000,00 rsd
Mašinsko lečenje dvokanalnih zuba uz laser terapiju6.000,00rsd
Mašinsko lečenje višekanalnih zuba uz laser terapiju7.000,00rsd
Tretman bele mrlje po zubu5.000,00 rsd
Izbeljivanje avitalnog zuba7.000,00 rsd
Izbeljivanje zuba trejom (kućna varijanta)18.000,00 rsd
Izbeljivanje ordinacijsko25.000,00 rsd
Lasersko izbeljivanje28.000,00 rsd

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

Prvi pregled  i instrukcije o pravilnoj higijeni3.000,00 rsd
Zalivanje fisura mlečni zub2.500,00 rsd
Zalivanje fisura stalni zub3.000,00 rsd
Impregnacija zuba fluoridima po vilici2.500,00 rsd
Vađenje mlečnog zuba2.000,00 rsd
Komplikovano vađenje mlečnog zuba4.000,00 rsd
Ispun na mlečnom zubu4.500,00 rsd
Uklanjanje mekih naslaga2.000,00 rsd

PARODONTOLOGIJA

Uklanjanje kamenca i poliranje zuba uz obuku o pravilnoj oralnoj higijeni

  4.500,00rsd

Obrada parodontalnog džepa2.500,00 rsd
Laser terapija parodontalnog dzepa3.500,00 rsd
Kauzalna terapija parodontopatije po vilici15.000,00 rsd
Laser terapija parodontopatije po vilici24.000,00 rsd
Terapija akutnog parodontalnog apscesa2.500,00 rsd
Transplantat vezivnog tkiva36.000,00 rsd
Slobodni mukogingivalni autotransplantat24.000,00 rsd
Hiruško lečenje gingivalne recesije po zubu12.000,00 rsd
Hiruško lečenje parodontopatije (režanj operacija po zubu sa veštačkom kosti)7.000,00 rsd
Gingivektomija po zubu laserom3.600,00 rsd
Laser terapija herpesa2.000,00 rsd

ORALNA HIRURGIJA

Rutinsko vađenje zuba3.000,00 rsd
Komplikovano vađenje6.000,00 rsd
Hiruško vađenje zuba12.000,00 rsd
Incizija apscesa3.000,00 rsd
Upotreba PRF-a6.000,00 rsd
Upotreba PRF-a za 2 zuba9000,00 rsd
Hirurško zatvaranje oroantralne komunikacije15.000,00 rsd
Apikotomija (jednokorenog zuba)12.000,00 rsd
Apikotomija (dvokorenog zuba)15.000,00 rsd
Apikotomija (trokorenog zuba)18.500,00 rsd
Cistektomija12.000,00 rsd
Frenektomija8.000,00 rsd
Frenektomija laserom12.000,00 rsd
Nivelacija alveolarnog grebena10.000,00 rsd
Ugradnja implanta54.000,00 – 77.000,00 rsd
Sulkus former5.000,00 rsd
Sinus lift65.000,00 rsd

PROTETIKA

Totalna proteza32.000,00 rsd
Parcijalna akrilatna proteza28.000,00 rsd
Privremena parcijalna (zabica)7.000,00 rsd
Parcijalna skeletirana proteza44.000,00 rsd
Imedijatna proteza15.000,00 rsd
Totalna proteza sa metalnom bazom38.000,00 rsd
Biodental plast/valplast  proteza48.000,00 rsd
Ugradnja 1 par atečmena12.000,00 rsd
Skidanje krunice1.200,00 rsd
Direktno podlaganje proteze5.500,00 rsd
Indirektno podlaganje proteze10.000,00 rsd
Reparatura5.000,00 rsd
Zaštitna krunica2.500,00 rsd
Fiberglas nadogradnja4.500,00 rsd
Metalna keramička kruna13.000,00 rsd
Bezmetalna kruna (cirkonija)18.000,00 rsd
Visoko estetska bezmetalna nadoknada28.000,00 rsd
Keramički inlej25.000,00 rsd
Kruna na implantu metalna keramička (sa suprastrukturom)30.000,00 rsd
Kruna na implantu bezmetalna (sa suprastrukturom)41.000,00 rsd
Privremena kruna na implantatu12.000,00 rsd
Faseta (viniri) keramička28.000,00 rsd
Injectable vinir12.000,00 rsd
Kompozitna faseta7.500,00 rsd
Livena nadogradnja5.000,00 rsd
Privremena cad-cam kruna4.000,00 rsd

ORTOPEDIJA VILICA

Specijalistički pregled4.000,00 rsd
Fiksni ortodontski aparat-metalne bravice89.000,00 rsd
Fiksni ortodontski aparat-estetske bravice118.000,00 rsd
DAMON fiksni aparat metalne bravice118.000,00 rsd
DAMON fiksni aparat estetske bravice148.000,00 rsd
Ortodontski pločasti aparat42.000,00 rsd
Myobrace aparat30.000,00 rsd
Retencione folije/retiner8.000,00 rsd
Splint8.000,00 rsd
Sokle4.000,00 rsd
3D Analiza6.000,00 rsd
Folija za ispravljanje zuba12.000,00 rsd
Korekciona folija6.000,00 rsd
Retiner i retenciona folija12.000,00 rsd
Hijaluron 1ml22.000,00 rsd

* U cenovniku nisu navedene sve usluge koje nudimo. Za dodatne informacije i cene kontaktirajte nas.

Radno vreme

Kontakt informacije