Dental Vortex tim je tu za Vas, da unapredi Vaše oralno zdravlje, da Vas motiviše i edukuje o pravilnoj oralnoj higijeni.

Naša vizija je kontinuirana edukacija i praćenje novih trendova u stomatologiji kako bismo mogli da našim pacijentima pružimo samo najbolje. Naš cilj je da svakom pacijentu pružimo stomatološku negu uz temeljni pristup, strpljenje i razumevanje. Primenjujemo nove tehnike i savremene stomatološke materijale kako bismo sačuvali svaki zub. Naš prioritet je i prevencija oralnog zdravlja, blagovremena edukacija mladih, trudnica i roditelja o značaju i održavanju mlečnih zuba kod dece. Preventiva je nešto čemu težimo u našem radu.

dr-dubravka-spasojevic-dental-vortex

Dr Dubravka Jovanović

Specijalista oralne hirurgije

Diplomirala 2008. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Nakon osnovnih studija završila je sa najvišom ocenom specijalističke studije iz Oralne hirurgije. Član je međunarodnog udruženja implantologa (ITI – International team for Implantology), Srpskog lekarskog društva i Stomatološke komore.

Profesionalno iskustvo i znanje sticala je i unapređivala učešćem na stomatološkim kursevima i kongresima:

 • FDI Annual World Dental Congress (Istanbul)
 • Bone augmentation procedures in implant dentistry-Institut Straumann AG (Beograd)
 • Training course for the ICX Templant Dental Implant System-Medical Queen (Beograd)
 • Fiber reinforced composite posts-foundation for long term aesthetic restorations-Congress of the BaSS (Beograd)
 • Periodontal Regenerative Therapy & Periodontal Plastic Surgery-Institut Straumann AG (Beograd)
 • iTOP Advanced level individually trained oral prophylaxis-Curaprox Swiss premium oral care(Beograd)
 • PRP use for skin rejuvenation techniques – Antiageing Academy Medica AestheticaB (Beograd)
 • Prosthetic or restorative-perfect smile (Beograd)
 • Taking dental implantology to the next level (Bukurešt)
 • Advanced lasers training course Biolase (Beograd)
 • Terapijski koncepti imedijatne rehabilitacije – Straumann (Beograd)
 • TM Zagrižaj (Beograd)
 • Sinus lift in implant dentistry (Beograd)
 • Injekcijska tehnika-kompozitne fasete (Zagreb)

Nakon 8 godina privatne prakse, postaje kreator Dental Vortex ordinacije.
Cilj joj je profesionalna i sveobuhvatna stomatologija. Uživa u kreiranju novih osmeha. Srećni i ponovo nasmejani pacijenti, kao i zdravi dečji zubi su nešto što je posebno ispunjava. Njen moto je: „S ljubavlju prema zubima!“.

dr-svetlana-ilic-dental-vortex

Dr Svetlana Ilić

Specijalista ortopedije vilica

Završila je Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, a nakon višegodišnjeg rada u praksi i specijalizaciju iz Ortopedije vilica.

Profesionalno znanje je sticala i unapređivala na mnogobrojnim kursevima i kongresima u zemlji i inostranstvu:

 •  Damon course by Dr Elizabeth Menzel in Kitzbuhel (Austrija)
 •  Torque control and intermaxillar elastics for excellence in orthodontics treatment (Beograd)
 •  Napredni Damon in office kurs(Beograd)
 •  Symposium-Biomechanics and esthetic based orthodontic treatment strategies by prof R.Nanda (Dubrovnik)
 •  BOS symposium-selfligating in orthodontics-past,present or future (Beograd)
 •  Pasive self-ligation focusing on the cranial structures (Beograd)
 •  Terapija distalnog zagrizaja-OUS (Beograd)
 •  Digital platform in orthodontics by dr Alan Bagden (Beograd)

Danas radi isključivo Damon sistem. Licencirani je Damon predavač. Drži predavanja i teorijsko-praktične kurseve u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji.
Njen moto je: „Budite zdravi i nasmejani!“

Doktor stomatologije Dr Dijana Dubravac

Dr Dijana Dubravac

Doktor stomatologije

Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2015 godine.
Nakon pripravničkog staža, nastavlja svoje usavršavanje u privatnoj praksi.
Profesionalno se usavršava na brojnim stomatološkim kongresima i kursevima.

 • Savremeni principi prevencije oralnih bolesti
 • Primena lasera u stomatologiji, Dentsply Sirona
 • Crni labud endodoncije, Tomorrow tooth
 • The Bigger Picture, kurs dentalne fotografije
 • Rehabilitacija subtotalne krezubosti primenom intraradikularnih atačmena
 • Značaj dentogenih infekcija u stomatološkoj praksi

Dr Dijana zaista uživa u radu s ljudima i pomaganju u održavanju optimalnog oralnog zdravlja. Ona se veoma raduje konsultacijama sa Vama i budućoj brizi o vašem oralnom zdravlju.
Njen moto je: „Zajedno do lepog i zdravog osmeha“.