Koncept all-on-4 i all-on-6

Koncept all on 4 i all on 6 je intervencija koja će vratiti osmeh vašem licu i povećati samopouzdanje ako ste iz bilo kog razloga ostali bez zuba. Ovo je tehnika ugradnje implantata kod pacijenata sa kompletno bezubom vilicom. Ovaj nacin ravanja bezubosti napravljen je tako da  cela vilica  moze da nosi fiksni rad na 4 ili 6 implantata.Uvek je bolja opcija ukoliko postoje uslovi da bude ugrađeno 6 implantata.

Zakažite pregled

Da li ste pacijent za all on 4 ili all on 6?

  • ako ste iz bilo kog razloga izgubili zube u vilici

  • ako nemate dovoljno zuba da se napravi most a želite fiksni rad

  • ako vam se vilična kost resorbovala i ne postoji mogućnost izrade adekvatne totalne proteze

  • Ako ne želite više da nosite mobilnu nadoknadu i želite veći komfor u životu

Kada niste pacijent za all on 4 ili all on 6?

  • Ukoliko ste na odredjenoj medikamentnoj terapiji
  • Ukoliko bolujete od određenih sistemskih oboljenja
  • Ukoliko imate oboljenja kostiju

Intervencija

Potreban je pregled, fotografisanje ekstraoralno i intraoralno, uzimanje digitalnih  otisaka ukoliko postoje stari radovi u ustima ili proteze, analiza 3d snimka i nakon svega toga donosi se detaljan plan terapije.
Na dan dogovorene intervencije  pre ugradnje implantata potrebno je izvaditi zaostale korenove i parodontopatične zube ukoliko postoje, pripremiti kost i zatim ugraditi implante.  

Ovu hirušku intervenciju all on 4 ili all on 6 radimo i u sedaciji ukoliko pacijent ima strah, izraženu gadljivost ili samo želi da bude opušten.  Uz gas  azot – suboksid pacijent je potpuno svestan ali je  u dubokom stadijumu relaksacije. Potpuno bezbedan i efikasan vid sedacije. Nakon 10min od intervencije, gas napušta organizam i pacijent može voziti auto.

Rad na konceptu

Rad all-on-4 i all-on-6 je fiksni rad, koji se srafovima fiksira na zubne implante, ne skida se, što pacijentima daje dosta komfora. Boju zuba pacijenti biraju po svojoj želji, kao i materijal (akrilatni zubi ili bezmetalni). Nakon ugradnje implantata pacijent je potrebno da redovno i pravilno održava oralnu higijenu.Tu smo da pacijente edukujemo kako to da rade  i  da ih motivišemo na kontrolama. 

Proces ugradnje implantata  traje oko 15minuta po implantu. Nakon hiruškog dela ukoliko postoji odgovarajuća primarna stabilnost implantata uzimaju se digitalni otisci na implantatima za privremeni rad. Zahvaljujuci savremenim protokolima nema otisnih masa i kašika ime se skraćuje vreme rada i nestaju neprijatnosti za pacijente. Za privremeni fiksni rad potrebno je sačekati 24h-48h do njegove predaje. Konci se uklanjaju nakon 7 – 10dana ili se mogu postaviti samoresorptivni konci za pacijente koji ne žive u Srbiji.  

Nakon 4 meseca od ugradnje, implanti se mogu opteretiti trajnim fiksnim radom, za čiju izradu nam treba 10ak dana. Za to vreme, pacijent dolazi na probe i nakon toga rad se trajno postavlja.

Paketi ALL ON 4

Plaćanje:

Prva faza: priprema i ugradnja implantata i privremeni rad 50%
Duga faza: postavka trajnog rada (minimum 3-4 meseca) 50%

Paketi ALL ON 6

Plaćanje:

Prva faza: priprema i ugradnja implantata i privremeni rad 50%
Duga faza: postavka trajnog rada (minimum 3-4 meseca) 50%

Ugradnja implanta zuba - iskustva

Radno vreme

Kontakt informacije