Zubni implanti su trajno i doživotno rešenje za izgubljeni zub, zdrav organizam ih ne odbacuje, prenose pritisak na kost kao da su prirodni koren zuba.

Kada je najbolje ugraditi implant?

Kada posle vađenja zuba ostavimo prazno mesto, kost u vilici se gubi a zubi oko njega se naginju ka praznom polju. Zubni implantat na mestu izvađenog zuba u potpunosti imitira prirodni koren jer ima oblik i dužinu kao sam pravi koren. Izrađuje se od materijala koji organizam prepoznaje kao svoje tkivo, tako da ne dolazi do odbacivanja.
Sam implant (šraf) se ne vidi nakon ugradnje, njega okružuje kost i kada se stavi krunica na implant on u potpunosti izgleda kao prirodni zub prenoseći pritisak žvakanja i čuvajući kost oko njega.

Implanti su trajno i doživotno rešenje za izgubljeni zub, zdrav organizam ih ne odbacuje, prenose pritisak na kost kao da su prirodni koren zuba.

zubni-implanti-prikaz

Šta su implanti?

Zubni implantati (implanti) predstavljaju zamenu za prirodni koren zuba u vidu cilindričnih šrafova koji se ugrade u kost vilice. Čist titanijum ili titanijumska legura su materijal od kojih se implanti izrađuju, a da ne bi došlo do ugrožavanja zdravlja pacijenata, implanti moraju biti biokompatibilni.
Ugrađivanje zubnog implantata se pokazalo kao najefikasnije i doživotno rešenje za nadoknadu izgubljenog zuba, iako danas postoji više metoda za nadoknadu zuba. U pojednim situacijama kako bi se obnovile sve funkcije zuba i njegovih potpornih struktura, ugradnja implanta je jedino rešenje.
Pacijenti koji su izgubili zub zbog parodentoze, usled neuspešnog lečenja zuba ili nekog urođenog defekta su idealni kandidati za ovaj vid nadoknade zuba.
U retkim slučajevima kao što je terminalna bezubost, ugradnja implantata je jedini način dobijanja fiksne nadoknade.

Osnovna prednost ugradnje implantata jeste to što se nadoknada jednog ili više zuba može obaviti bez brušenja susednih zuba, ali i to što implanti mogu služiti kao nosači zubnih proteza, čime se postiže mnogo veća stabilnost i udobnost proteza za nošenje. Prilikom izrade zubnih mostova može doći do narušavanja kvaliteta susednih zuba, što se u slučaju ugradnje zubnih implantata neće desiti.

Takođe, nema neprijatnog osećaja stranog tela u ustima jer pacijent uopšte ne oseća razliku između prirodnog zuba i onog sa implantatom.
Zubni implant čvrsto srasta sa viličnom kosti, tako da je sprečeno povlačenje desni i gubitak kosti što je česta pojava kod ljudi sa ugrađenim mostovima i ispod proteza.
Poslednja, ali nikako najmanje važna prednost jeste u estetici osmeha što itekako pozitivno utiče na samopouzdanje pacijenta.

Šta odabrati – veštačke krunice, fiksni zubni rad ili zubnu protezu?

Već smo spomenuli da implantati mogu služiti kao nosioci za veštačke krunice, fiksni zubni rad ili protezu. Svako od ponuđenih rešenja ima svoje dobre i loše strane.

Veštačke krunice

Ugradnja veštačke krunice podrazumeva da je za svaku krunicu potreban jedan zubni implant. Ovo rešenje je idealno u slučajevima gde je potrebna ugradnja jednog ili nekoliko zuba. Ova situacija je najjednostavnija, a za pacijenta i najbolja zamena za prirodni zub. Pacijent neće imati nikakvih funcionalnih problema. Krunicu je moguće izraditi u gotovo istoj nijansi u poređenju sa ostalim pacijentovim zubima, pa se razlika uopšte ne primećuje.

Ugradnja implanta za zube svakako je bolje rešenje od pravljenja zubnih mostova. Za zubne mostove potrebno je da se susedni zubi kao nosači mosta obruse dok se u slučaju ugradnje implantata sa veštačkom krunicom susedni zubi u potpunosti čuvaju. Takođe, pošto zubni implant zamenjuje koren zuba, onda se na taj način stvara pritisak na kost vilice što sprečava njenu resorpciju tj. gubitak kosti. Ovo nije slučaj kod korišćenja mostova. Zbog svega toga je implant najbolje rešenje za izgubljen zub.

Fiksni zubni rad

Fiksni zubni rad je odlično rešenje u situaciji kada pacijent nema nijedan zub (bezubost). On se može pričvrstiti na zubne implante čiji broj bi trebalo da bude od 6 do 8 po vilici. Naravno, što je veći broj – to bolje, budući da to utiče na funkcionalnost i stabilnost zubnog rada.

Fiksni zubni rad može da vrati do 90% osećaja koji je pacijent imao kod prirodnih zuba. Za stanje bezubosti, on predstavlja najbolje rešenje. Problem sa njim ipak može da predstavlja cena, jer se svaki zubni implant plaća posebno. Pored toga, dodatni problem može da bude nedovoljna širina ili visina vilične kosti što onemogućuje da se ugradnja implanta izvrši. U nekim slučajevima moguće je nadoknaditi kost specijalnom intervencijom – augmentacijom zubnog grebena ili sinus lift intervencijom (odizanjem sinusa) kad se prvo naprave uslovi za postavku implanta.

Zubna proteza

Zubna proteza je još jedno od rešenja kojim se može otklaniti problem bezubosti. Ona se kači za implante preko lokatora koji služe kao stabilizatori proteze. Potreban broj implantata i lokatora je 2-4 po vilici što je manje nego što je potrebno za fiksni zubni rad. Iz tog razloga je ovo rešenje jeftinije.

Međutim, zubna proteza je manje komforna od fiksnog zubnog rada, pa tako vraća samo oko 60% osećaja. Ali, za razliku od fiksnog zubnog rada, protezu je moguće skinuti što olakšava održavanje higijene.

Vrste implantata za zube

Postoje razne vrste implantata za zube od čega u krajnjoj liniji može zavisiti i cena implanta. Na to koliko košta implant zuba utiče kvalitet, pouzdanost i stopa uspešnosti implanta.

Zbog toga se u našoj ordinaciji koriste samo najbolje vrste implantata za zube koje su se pokazale kao najbolji izbor zbog idealne površine implanta za oseointegraciju, višedecenijskih kliničkih ispitivanja i visoke stope uspešnosti. Koristimo isključivo brendove svetski poznatih kompanija.

Proces ugradnje implanata

Operacija kojim se ugrađuju implanti se izvodi pod lokalnom anestezijom i potpuno je bezbolna. Par sati nakon operacije može se javiti blag osećaj bola koji se otkanja upotrebom analgetika.

Kada se obavi implantacija u viličnu kost, implantat se može ostaviti kako bi se vezao za kost bez opterećivanja protetskom nadoknadom, a ukoliko postoje  odgovarajući uslovi primarne stabilnosti može se I odmah opteretiti tj postaviti  privremena krunica. Ukoliko se ne opterećuje odmah, par meseci nakon ugradnje vrši se oslobađanje implantata i postavljanje gingiva formera na njegovom vrhu koji za cilj ima modelovanje desni tako da sa konačnom protetskom nadoknadom daje utisak pravog i prirodnog zuba. 10-15dana nakon  toga uzima se otisak pomoću kojeg se u zubotehničkoj laboratoriji izrađuje konačna protetska nadoknada.

Nakon operacije

Pacijentima koji su podvrgnuti ugradnji implanata savetuje se vođenje vrlo dobre oralne higijene. Takođe, preporučeno je da periodično obavlja kontrolne preglede kod stomatologa, kako bi se pratilo zdravlje nadoknađenih zuba i uklonile eventualne neželjene pojave. Prema rezultatima savremenih istraživanja, čak 90-95% ugrađenih implantata u potpunosti funkcioniše nakon 10 godina, ukoliko se pacijent pridržava saveta stomatologa i brine o oralnoj higijeni. Implanti se stoga smatraju jednom od najboljih stomatoloških procedura sa dugoročnom prognozom uspeha.

Radno vreme

Kontakt informacije